تیتر خبرها
خانه / مقاله ها / مغز و ذهن چه تفاوت هایی با هم دارند؟

مغز و ذهن چه تفاوت هایی با هم دارند؟

مغز و ذهن چه تفاوتی با هم دارند؟
مغز انسان چیزی بین یک تا دوکیلوگرم از وزن بدن مارا تشکیل می دهد.البته هرگز به دو کیلوگرم نمی رسد.اگر بخواهم دقیق تر بگویم وزنی بین یک کیلو و سیصد گرم تا یک کیلو و هفتصد یا هشتصد گرم می باشد و انرژی مصرفی آن به طور میانگین کمی بیشتر از بیست درصدانرژی کل بدن ما است.
تمام دستورات و تصمیمات ما توسط مغز ما انجام می شود هرگاه ما تصمیمی هم نمی گیریم در واقع یک تصمیم گرفته ایم که دستور آن توسط مغز ما صادر شده است.کنترل تمام حرکات بدن ما , کنترل دما بدن ما , تمام احساسات و عواطف ما نیز به عهده این مغز با ارزش می باشد.
برای گفتن بین تفاوت ذهن ومغز نیاز به یک مثال داریم هواپیمایی را فرض کنید که برای استفاده از آن حتما باید خلبانی وجود داشته باشد . مغز ما بسیار شبیه یک هواپیمای با ارزش است و ذهن ما نقش خلبان و کنترل کننده آن را ایفا می کند.اینکه چطور می توانیم مغز خود را کنترل کنیم بستگی به ذهن ما دارد . در واقع ذهن ما هدایتگر مغز ما می باشد. ذهن ما پلی است برای ارتباط دنیای مادی و غیر مادی. خاطرات تجربه ها و باورهای درست واشتباه در ذهن ما شکل می گیرند و بازتاب آنها را ما در مغز خودمان ,رفتار خودمان و در نهایت زندگی مان خواهیم دید.
درکتاب الیس در سرزمین عجایب ملکه از الیس می پرسد: آیا تا بحال خیال پردازی کرده ای؟ الیس در جواب میگوید که اصلا نمی داند خیال پردازی چیست.ملکه میگوید : اگر آدم ها جرات کنند که خیال پردازی کنند هر لحظه معجزه ای برای شان رخ خواهد داد و تنها مشکل این است که جرات خیال پردازی را ندارند.
آقای اسکار وایلد نویسنده و شاعر ایرلندی در سال 1279 از دنیا رفت ,او می گفت: همه ما در قهقرا زندگی می کنیم ولی نگاه بعضی از ما به ستارگان است.بله یکی از نشانه های داشتن ذهن قدرتمند توانایی تصویر سازی ذهنی است که باعث می شود ما انسانی با اعتماد به نفس بالاتری باشیم . در گفتگو هایی که با خود داریم بذر توانایی و به وجود آوردن رویاهای مان را فراهم کنیم.
تنها انسان های خوشبین هستند که موفق به خلق آنچه در ذهن دارند می شوند و گفتن یک نکته مهم برای رسیدن به هر آنچه در ذهن داریم باید تمام انرژی و تمرکزمان را به خود مان معطوف کنیم نه به عوامل بیرونی چون آنچه تحت کنترل و تغییر ما است تنها خودمان هستیم پس بررسی و تغییر عملکرد ما است که موجب تغییرات خواهد شد.

درباره ی هادی غلامی

مربی و مدرس مهارت های فردی و تند خوانی در زمینه روانشناسی موفقیت وبهبود فردی فعالیت میکنم و سعی ام بر این است که بتوانم از طریق تجربیات و مطالعاتم در ابتدا خود را در مسیر رشد قرار دهم و حس وحال بهتری به انسان ها ودنیای اطرافم انتقال دهم.

mail order catalogs https://bestmailorderbride-agencies.com of those displays bursting with Chinese cities involving Guangzhou and even Shenzhen.

Overseas -mail purchase brides can also discover Asians in the Thailand or Southerly Korea. The Thailand is particularly popular with the particular American men who have been in order to Korea and even resolved there. The two locations experience large Korean language forums, although for the reason that Koreans tend to be city and therefore are less susceptible to inhabit outlying areas, these are a lot less favored by some of those looking for a Hard anodized cookware better half.

In several on the locations within Most of asia which are most liked having United states males looking for Asian women, your mailbox buy wedding brides happen to be from your towns, certainly not the agricultural parts. For instance , it really is better to find Hard anodized cookware females by Singapore, compared to it is to get Asian girls by areas of Burma. Certainly there are numerous of other areas the location where the with regard to all mail buy wedding brides by Parts of asia is certainly higher, nevertheless you will find fewer of these.

Another reason of which deliver order brides through Parts of asia are less popular in the United States is the fact that their age is not that standard. Almost all of the email buy birdes-to-be by Most of asia really are involving twenty-five in addition to thirty-five. Typically the Oriental women in the usa will not are generally for the reason that previous.

Often the females that enter the United States with Euro husbands to escape poverty, or join typically the military, are just 14 years of age, and then for the most portion Hard anodized cookware women are usually a lot smaller. There are conditions, however , and also a number of pretty rich Hard anodized cookware young women coming from Hk have got gotten to the age of fourty, although not numerous.

Typically the Chinese language deliver buy birdes-to-be are generally within their thirties together with 40s, along with the men that are essentially spending money on these kinds of birdes-to-be have the choice associated with purchasing all their honeymoon that is certainly not necessarily usually a dilemma. When you decides to buy the honeymoon vacation, that generally depends on the associated with the honeymoon, or the selection of evenings the particular one needs typically the honeymoon in order to previous.

Lots of the Oriental postal mail order wedding brides which might be ready to have sexual intercourse by using overseas guys, could tell the particular Hard anodized cookware men likely by Hk or perhaps Taiwan, but they are genuinely from Vietnam or even Malaysia. Normally this can be simply for present, and if typically the man requires you a chance to see the female before they decides whether in order to marry your ex, he will probably gain knowledge of that will the girl with not just gorgeous, although includes excellent manners.

Apparently your mailbox order brides to be right from Parts of asia are harder to find in america, than the deliver buy brides from other Asian countries. But it really is possible to look for many seriously beautiful Cookware brides within Asia, so they is often very comfy.

مطلب پیشنهادی

تقلید

تقلید اساساً یک عمل ذاتی برای رشد و تحول بیشتر است . چقدر باید مراقب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *